Overslaan en naar de inhoud gaan

Dijkval

Dijkval is het verschijnsel waarbij een dijk inzakt en in de stroomgeul verdwijnt. Stroming kan diepe geulen uitschuren in zandige bodems van rivieren of zeearmen. De buitenbochten van zulke geulen lopen zeer steil af en schuren steeds verder uit. Ligt zo'n buitenbocht vlak langs een dijk, dan wordt deze ondermijnd. Uiteindelijk kan de dijk in de stroomgeul vallen, waardoor een bres ontstaat en het achterliggende land overstroomt. Een bedreigde dijk heet valdijk.